موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش اول)

دوشنبه 29 مرداد 1397
12:49
miracle


نکات مهم در دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران

نکات مهم در دعاوی کیفری – وکیل پایه یک دادگستری تهران

آشنایی با دادسرا

دادسرا نهادی است قضایی که قضات آن پایه قضایی دارند. وظایف اصلی دادسرا صرف‌نظر از مواردی که در ماده 22 ذکر شده، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری صادره از محاکم است.

مقامات قضایی دادسرا

در دادسرا دادستان، دادیار، معاون دادستان فعالیت می‌‌کنند که رابطه طولی با هم دارند. یعنی دادستان در رأس، سپس معاون دادستان و در نهایت دادیار قرار دارد. البته دادیار می‌تواند معاون دادستان شود.

علاوه‌بر مقامات فوق، یک مقام قضایی دیگری نیز وجود دارد که بازپرس نام دارد. برخلاف معاون دادستان و دادیار، مقام بازپرس با مقام دادستان رابطه طولی (رئیس و مرئوسی) ندارد بلکه این رابطه استقلال نسبی است، به طوری که بین دادستان و بازپرس در برخی موارد رابطه طولی است ولی در اکثر موارد، بازپرس نسبت به دادستان از استقلال رأی برخوردار است. علت این امر را در پاراگراف بعدی بیان می‌کنیم.

وظایف اصلی دادسرا و نقش مقامات قضایی آن

دادسرا سه وظیفه عمده و اصلی را برعهده دارد. تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری. اصل بر این است که وظیفه انجام تعقیب متهم و اجرای احکام، برعهده دادستان است و وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی برعهده بازپرس. اجمالاً به این نکته اشاره می‌شود که چون دادستان مقام تعقیب است، لذا او بی‌طرف در دعوا شناخته نمی‌شود بلکه از طرف جامعه مدعی طرح دعواست، پس اصولاً نمی‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار شود و این امر باید توسط یک فرد بی‌طرف صورت پذیرد. این فرد بی‌طرف در دادسرا همان بازپرس است. بر همین اساس هم است که بازپرس کیفرخواست صادر نمی‌کند بلکه او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و اگر تشخیص داد که متهم مرتکب رفتار مجرمانه شده، صدور کیفرخواست را از دادستان می‌خواهد و اگر دادستان موافق بوده و شخص متهم را قابل تعقیب بداند، اقدام به صدور کیفرخواست می‌نماید. کیفرخواست یعنی درخواست به کیفر رساندن مجرم، این کار را دادستان به عنوان یکی از طرفین دعوا برعهده دارد نه بازپرسی که بی‌طرف بوده و وظیفه انحصار او، انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد.

با شناخت نسبی و تفکیک بین مقام تعقیب از مقام تحقیق، وارد مباحث مربوط به بخش اول (مرحله دادسرا) که شامل چهار فصل است، می‌شویم.

در فصل اول به دعاوی کیفری ناشی از جرم، در فصل دوم، به وظایف و اختیارات دادستان به عنوان مقام تعقیب دعوای عمومی، در فصل سوم به وظایف و اختیارات بازپرس به عنوان مقام تحقیق می‌پردازیم و در نهایت در فصل چهار به اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات می‌رسیم.

قرارهای صادره از دادسرا

در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار تعقیب درخواست کند.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

1- جرائم قابل گذشت باشد.

2- درخواست ترک تعقیب تا قبل از صدور کیفرخواست باشد.

3- دادستان ملزم به پذیرش بوده و مختار در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب نمی‌باشد.

4- درخواست تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار دیگر ممکن است.

5- اگر یک سال از زمان درخواست ترک تعقیب گذشته باشد، امکان درخواست مجدد تعقیب متهم وجود ندارد.

قرار بایگانی کردن پرونده در دادسرا

1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت (نه درجه یک تا شش).

2- چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد.

3- در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

4- مقام قضایی (شامل دادستان نمی‌شود).

5- می‌تواند (الزام ندارد).

6- پس از تفهیم اتهام (نه قبل از تفهیم اتهام).

7- با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است.

8- در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی (ملزم به اخذ التزام نیست).

9- فقط یک بار (نه بیشتر).

از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

قرار تعلیق تعقیب

1- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت

2- که مجازات آنها قابل تعلیق است (مواد 46 و 47 ق.م.ا).

3- چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود (در جرائم غیر قابل گذشت مد نظر است).

4- متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد.

5- دادستان (نه بازپرس).

6- می‌تواند (الزام ندارد).

7- پس از اخذ موافقت متهم (موافقت متهم شرط تعلیق تعقیب است).

8- در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب (الزام ندارد).

تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال (نه یک تا پنج سال مقرر برای تعلیق اجرای مجازات) معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستور مراقبتی می‌کند.

علاوه‌بر قرار بایگانی کردن پرونده و قرار تعلیق تعقیب، نهاد دیگری نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که از آن (ارجاع امر به میانجیگری) یاد می‌شود. (ماده 82)

جهات قانونی شروع به تعقیب

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت) اظهار و اقرار متهم

ث) اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

ضابطان دادگستری چه کسانی هستند؟

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

انواع ضابطین و تعریف آن

*ضابطین عام

افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم‌ها را دارند، مگر آنچه را که قانون منع کرده است.

ضابطین عام

شامل: فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

* ضابطین خاص

افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند، مگر آنچه که قانون اجازه داده است.

ضابطین خاص

شامل: مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

ابتدا باید توجه داشت که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.


[ بازدید : 0 ]

ارائه بهترین خدمات مجالس

دوشنبه 29 مرداد 1397
12:38
miracle


بطور قطع شب عروسی در هر فرد یکی از مهمترین و خاطره انگیزترین شبهای عمر است.پس این موضوع که در چه فصل و مکانی این مهمترین اتفاق را برگزار کنیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فصل بهار و تابستان برای برگزاری تشریفات عروسی پر رونق تر از دیگر فصول زمستان و پاییز است و به تبع آن تالارها و باغ عروسی شلوغ تر و خدمات آنها با قیمت و تعرفه بالاتری عرضه میگردد.

اما در کنار این موارد ،دقت داشته باشید که برگزاری مراسم در یک شب بارانی پاییزی و یا برفی زمستانی نیز خالی از لطف نیست .اما به هر حال سختی های خاص خودش را دارد من جمله عبور و مرور و مشغله کاری مهمانان ،تاریکی زودهنگام هوا و …

بنابراین با توجه به نکات ذکر شده در بالا بهتر است کمی زودتر به فکر بیافتید و برای رزرو یک تالار و باغ عروسی در تابستان دست بجنبانید.

یکی از مزیت های برگزاری عروسی در تابستان ،بهره مندی از هوای عالی و قابل پیش بینی است.


اگر تاریخ مراسم ازدواج شما در تابستان باشد علاوه بر اینکه با هوایی قابل پیش بینی روبرو هستید ،از نعمت روشنی هوا تا دیر وقت نیز برخوردارید.

علاوه بر این مهمانان شما نیز میتوانند از فضایی فرح انگیز مانند باغ عروسی نیز لذت ببرند .هرچند لازم است با شرکت با تجربه ای مانند تشریفات مجالس ژوان قرارداد ببندید که در مورد احتمال ابری و بارای شدن هوا نیز تجربه کافی را دارد و فضای داخلی را نیز برای پذیرایی از میهمانان فراهم آورده است.علاوه بر موارد گفته شده از دیگر مزایای برگزاری تشریفات عروسی در فصل تابستان می توان به داشتن عکس های فوق العاده بدلیل نور کافی آفتاب و همچنین گذراندن تعطیلات ماه عسل بهمراه خانواده بدلیل مشغله کاری کمتر و فصل مسافرت اشاره کرد.

تا بدینجا در مورد مزایای برگزاری مراسم در تابستان اشاره نمودیم.

حال پس از مشخص شدن تاریخ و محدوده زمانی مراسم ، نوبت به پیدا کردن بهترین موسسه برای برگزاری تشریفات مجالسمیرسد.

موسسه ای که علاوه بر بکار بردن بروزترین متدها ، سابقه ،تخصص و تجربه کافی در اجرای هرچه بهتر مراسم را نیز داشته باشد.

از مواردی که یک تشریفات را تبدیل به برترین برندها در ارائه خدمات مجالس میکند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ارائه بهترین دکوراسیون داخلی و به روزترین متدهای روز اروپا در دیزاین
ارائه بهترین دیزاین و گل ارایی برای میزها ، ورودی ها و جایگاه عروس و داماد
ارائه بهترین پذیرایی
اجرای موسیقی زنده
سفره عقد


[ بازدید : 0 ]

ازدواج کودک با سرپرست

شنبه 27 مرداد 1397
12:18
miracle


ازدواج کودک با سرپرست

ازدواج کودک با سرپرست

قربانی شدن (اخلاق) به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی:

محمد جعفر ساعد

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و جرم شناس

کلام اول

قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزندخواندگان می‌توانند با آنها ازدواج کنند، تصویب این قانون به این بهانه بوده که بعضاً به واسطه عدم محرمیت میان فرزند‌خوانده و سرپرست، تجاوز جنسی‌هایی روی می‌داده است که تنها راه برون رفت از وقوع این پدیده نامبارک، وضع این قانون اندیشه شده است. در این راستا، جلوگیری از سوء استفاده از کودکان را نیز هدفی دیگر برای وضع این قانون دانسته‌اند.

در واقع، ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۸۸ پس از پرداختن به مسأله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است.

لازم به یادآوری است که قانون‌گذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت مؤثر از طفل فرزندخوانده گام مؤثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده ۲۷، در تبصره عنوان می‌کند که: (ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی ‌ما بین سرپرست و طفل ممنوع است). تبصره فوق از این لحاظ که قانون‌گذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح ‌شده مورخ ۴مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگیز و در واقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ ۹۱/۱۲/۵ است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد وارده به تبصره ماده ۲۷ به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۲۷ را به این نحو اصلاح کرده است:

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

یادداشت حاضر نظری اجمالی به وضع این تبصره داشته و آن را در بوته نقد جرم شناختی و اخلاق قرار می‌دهد تا نشان دهد که وضع چنین تبصره‌ای نه تنها مفید نبوده و مانع سوء استفاده از کودکان نمی‌شود بلکه برعکس عاملی برای سوء استفاده از آنان خواهد بود.

جان کلام

در زمانه‌ای که اخلاق مسلم جامعه به کناری رانده شده و قربانی رفتارهای غریزی و حیوانی عده‌ای سرپرست فرزندخوانده می‌شود، دیگر انتظارها از اخلاق به حداقل می‌رسد و با دوام این مسأله باید معتقد بود که دیری نخواهد انجامید که اخلاق راستین از بطن و متن جامعه رخت بر بسته و جای خود را به اخلاق بدلی و ساختگی می‌دهد؛ اخلاقی که از وضع چنین قوانین شرمسارکننده‌ای حمایت می‌کند.

فرزند بی‌پناه و درمانده‌ای که از نعمت پدر و مادر و خویشاوندان دلسوز بی‌بهره بوده و در نتیجه به مراکز بهزیستی سپرده می‌شود، به دست سرپرستانی شهوت‌ منش واگذارده می‌شوند که فردا و پس فرداها از آنها به منزله ابزاری جنسی بهره گیرند.

گرچه از منظر دینی، نمی‌تواند منعی شرعی برای ازدواج این فرزندان یا سرپرستان‌شان یافت اما این مسأله دلالت بر پذیرش آن از ناحیه اخلاق مسلم اجتماعی ندارد.

اخلاق یعنی همان نیروی اندرونی جامعه که ما شهروندان را به رعایت برخی رفتارهای نیک امر کرده و از برخی رفتارهای ناپسند باز می‌دارد، پاره‌ای از رفتارها را حتی در قالب قانونی و با رنگ و لعاب تقنینی نمی‌تواند پذیرا باشد و وضع چنین قانونی در زمره این مقوله‌هاست که باید از گردونه اجرایی خارج گردد.

پیشگیری از وقوع جرم در هر جامعه‌ای یکی از ابزارهای کنشی در مقابله با پدیده جنایی است. این مسأله امری ضروری است و از رهگذر ابزارهای موقعیتی یا وضعی و اجتماعی به نحو احسن می‌تواند در راستای رسالت راستین خود ایفای نقش نماید اما این مسأله تا بدانجا واجد اهمیت نیست که پا بر روی ارزش‌های مسلم اخلاقی در جامعه گذاشت و به بهانه شهوت‌رانی پاره‌ای از شهروندانِ اسیر در دام شهوت و غریزه حیوانی، دست از این ارزش‌های اخلاقی شست. در جامعه‌ای که پایه‌های وزین دین مبین اسلام در تار و پود فرآیند اجتماعی ریشه دارد و در جامعه‌ای که تمدن چندین هزاره‌اش شهره عالم است، هنجارها و ارزش‌های اخلاقی از جمله نوع دوستی از یک سو و کنترل هوی و هوس حیوانی از سوی دیگر را مکرر گوشزد کرده و تذکر می‌دهد، حمایت از عده‌ای انسان شهوت‌ران و پا گذاشتن بر این ارزش‌ها جای تأمل فراوان دارد.

حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می‌آورد. چنین سرپرستانی که کودکان بی‌سرپرست را تحت سرپرستی خود قرار می‌دهند، در وهله نخست، آدمیانی آدم تلقی می‌شوند که حس نوع دوستی و انسان دوستانه‌شان چنان در وجودشان ریشه داشته که کودکی بی‌سرپرست را در آغوش خانوادگی و حریم خصوصی‌شان وارد کرده و چنان دختر یا پسر راستین خود با او رفتار کرده، تربیت نموده و به منزله فرزندی مفید و خدمتگذار به جامعه تحویل می‌دهد. چنین سرپرستانی چگونه می‌توانند نگاه جنسی به این نوباوگان ایرانی داشته و سرانجام آنها را اسیر هوی و هوس خود کنند؟

اساساً وضع چنین قانونی با عذر غیرمنطقی پیشگیری از وقوع تجاوزهای جنسی، با غایت و ماهیت فرزندخواندگی و شرایط سرپرستان مغایر بوده و در حقیقت نقض غرض است. چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز این ازدواج نیز از این حقیقت هیچ نمی‌کاهد و وجه ناپسند این رفتار را پسندیده نخواهد کرد.

به علاوه، چنین قانونی، برخی از این کودکان بی‌سرپرست را در حد ابزاری جنسی برای برخی متقاضیان سرپرستی که مال و مکنت فراوان دارند و اندیشه جنسی در پس ذهن‌شان لانه داشته، می‌کند. یعنی چنین قانونی در حقیقت ابزاری برای سوء استفاده شده و درهای سوء استفاده برای اشخاص شهوت‌ران باز می‌کند. امری که بسان روانه کردن این کودکان از گودال به چاه است.

این چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی تجاوزهای احتمالی از ناحیه پاره‌ای از سرپرستان شهوت‌ران علیه فرزندان بی‌سرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی از ارزش‌های مسلم اخلاقی در جامعه‌مان، رهگذرهای وقوع جرائم خشونت‌آمیز را فراهم می‌سازد و افزون بر این، عامل بزه‌دیدگی‌های مکرر این فرزندان از همان اوایل دوران فرزندخواندگی شده و در نتیجه جامعه را مواجهه با شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی-روانی در اثر چنین برخوردهای نامبارک از ناحیه سرپرستان در آینده‌ای نه چندان دور می‌سازد.

کودکی که از داشتن والدین بی‌بهره است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی او باشد به سرپرست سپرده می‌شود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مأمن آن کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تأمین معاش ندارد ناگزیر و برخلاف باورها و میل واقعی‌اش تن به خواسته‌ای می‌دهد که هیچ از آن دل خوشی ندارد و آرام آرام این مسأله از نظر ذهنی-روانی چنان در ذهن و قلب او ریشه می‌دواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانونی خواهد بود. وانگهی، چنین کودک بی‌پناهی که به سرپرست همسر در دوران کودکی سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه‌دیدگی شود. چون مأمنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را می‌پذیرد و با گذر زمان و پرشدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقی در قالب جرائم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور می‌یابد.

کلام آخر

پس می‌بینیم که وضع چنین قوانینی در عمل و با گذر زمان، نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه نمی‌کاهد بلکه خود باری بر مشکلات موجود می‌شود و پیامدهای آن در دراز مدت بسیار برای جامعه و شهروندان‌مان مخرب خواهد بود. امیدوارم که این قانون سرانجام به تصویب شورای نگهبان نرسد و عامل شرمساری ما شهروندان ایرانی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی نشود.


برای پرسش سوالات حقوقی خود میتوانید به لینک های زیر مراجعه نمایید:

*وکیل طلاق

*وکیل ملکی

*وکیل مواد مخدر

*وکیل پایه یک دادگستری تهران 

*دعاوی کیفری

*مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین 


[ بازدید : 0 ]

تفاوت حکم قصاص زن و مرد (بخش دوم)

پنجشنبه 25 مرداد 1397
14:48
miracle

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مردچنانکه دیدیم آیه 455 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.

منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست ‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید ما به ‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت ‏شود.

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و به علاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود.

به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود.

گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت ‏شهادت او و… را نیز بر همین معیار مى‏سنجند.

در رابطه با شبهه ه‏اى که حکم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدم‌ها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند.

نظریه ‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏ برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على(ع) استناد کرده‏اند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است.

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولاً به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبر(ص) نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. به علاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏ به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 1799 سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند.

باید متذکر شد که عموماً فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را به گونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلاً شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود.

بنابراین اگر مردى مثلاً نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقاً برخى از فقهاى اهل سنت‏ با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند.

ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد.

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه(ع) چنانکه اشاره شد و بعداً هم از آنها بحث‏ خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره

به نظر مى‏رسد از آیه 1799 سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست.

نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت ‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند.

در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تأکید شده است.

تقریباً مى‏توان گفت مفسرین در شأن نزول آیه 1799 سوره بقره متفق ‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت.

چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول ده‌ها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند.

اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق‌الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. این آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزش‌تر بودن جنس زن را نسبت ‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب) مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

1- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنها اشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند.

از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبراکرم‏(ص) فرمود: (ان الرجل یقتل بالمراة‏)، (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبراکرم‏(ص) مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. حدیثى نیز از همین طریق از حضرت علی(ع) نقل شده که فرموده است: (اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود).

در منابع اهل سنت‏ حدیث دیگرى هم از امام على‏(ع) نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند.

قصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على(ع) نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از روایتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیماً چیزى نشنیده ‏اند.

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على(ع) مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنان که زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود.

2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتاً از امام صادق(ع) و بعضاً از امام باقر(ع) نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود.

در کتاب وسائل‌الشیعه، حدود 9 روایت ‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏(ع) نقل شده است.

دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏(ع) یا امام باقر(ع) و سه روایت هم از امام باقر(ع) با مضمون فوق آمده است.

همچنین روایتى دیگر از امام باقر(ع) بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبر(ص) آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبر(ص) اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏(ع) یا امام باقر(ع) نقل شده است‏ یعنى عملاً تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

3- روایتى از امام صادق(ع) نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏(ع) حکم به قصاص ننمود بلکه صرفاً دیه را مقرر نمود.

4- روایتى هم از امام باقر(ع) نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد.

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را به گونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت ‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموماً فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه

در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مسأله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه 45 سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند.

آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقاً و نه مفهوماً تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به شرحى که قبلاً ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت ‏بردگى یا آزادى است. همان طور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است.

توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبراکرم‏(ص) و حضرت على‏(ع) و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقر(ع) نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمان‌ها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث ‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تأثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.

پی نوشت:

1- جواهر الکلام جلد 42 ص‏82…. فیقتل الحر بالحر… و بالحرة و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه… و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه

2- الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى جلد5 ص‏2877: اتفقت کلمة فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراة…. ابن قدامة، مغنى، جلد7 ص‏679: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامة اهل العلم…

3- همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد1، ص‏139

4- همان و جواهر الکلام، جلد 42، ص‏83

5- زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏2333: و هى الحیاة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل…. و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد 1-2، ص‏481 و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏132

6- نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد 1، ص‏125. و مجمع البیان ج‏1-2، ص‏‏481 نقل از سدى

7- تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ ج‏1-2، ص‏479

8- همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏398

9- جواهر الکلام، جلد42، ص‏84 و وسائل‌الشیعه، جلد 19 ص‏63

10- علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد 5، ص‏167

11- کنز‌ العرفان فى فقه القرآن، ص‏398 و تفسیر المیزان، جلد1، ص‏441

12- شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد7، ص‏55: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمة ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحرة اذا رد و افاضل الدیة عندنا و عندهم لایرد..

13- ابن قدامه، المغنى، جلد2، ص‏6799: (.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏)

14- همان، و وسائل‌ الشیعه، جلد19، ص‏63

15- تفسیر کشاف زمخشرى، جلد1، ص‏221، تفسیر المنار، جلد2، ص‏1266، تفسیر مجمع البیان جلد 1، 2 ص‏481، تفسیر المیزان، جلد1، ص‏444، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏398، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد1، ص‏125 و…

16- احکام القرآن قصاص، جلد1، ص‏139

17- همان و الفقه على المذاهب الاربعة، جلد5، ص‏287

18- همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراة متعمدا فهو بها قود

19- همان

20- وسایل الشیعة، جلد19، ص‏611: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراة قتلها عمدا، و قتل امراة قتلت رجلا عمدا.

21- همان، ص 59 تا 63

22- همان، صفحه 622: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراة فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیة

23- همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد 10، ص‏1833: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراة قتلت رجلا قال: تقتل و یؤدى ولیها بقیة المال

نویسنده: ستار شیرویی

برگرفته از: سایت نشر عدالت

مطالب پربازدید : [ بازدید : 0 ]

روش های کدنویسی منظم (کدنویسی تمیز)

پنجشنبه 25 مرداد 1397
13:09
miracle


تمامی دانشجویانی که دوره آموزش طراحی سایت را گذرانده اند و می توانند هر قالب وب سایتی را پیاده سازی کنند و یا دانشجویانی که دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان asp.net,asp.net(mvc),php و … را با موفقیت گذرانده اند و به عنوان برنامه نویس حرفه ای استخدام شده اند، حتما این مقاله را مطالعه کنند.

تمامی برنامه نویسان ایرانی دوست دارند مثل برنامه نویسان خارجی بصورت تمیز و خوانا کدنویسی کنند. 
ما در این مقاله روش های کدنویسی تمیز و خوانا را آموزش میدهیم.

ارزش کدنویسی تمیز و خوانا بسیار زیاد است زیرا وقتی شما در یک تیم برنامه نویسی هستید باید طوری کدنویسی کنید تا کدهای شما برای دیگر همکاران شما قابل فهم باشد.

*کدنویسی ساده و روان

کدهای خود را پیچیده ننویسید.
حدالامکان کدهای خود را ساده و خوانا بنویسید زیرا زمانی که بخواهید تغییری در آن ایجاد کنید سریعتر می توانید تغییرات را ایجاد نمایید.

*کدنویسی قابل فهم

تمایم برنامه نویسان حرفه ای برای کدنویسی قابل فهم ابتدا قسمتی که می خواهند برای آن کد نویسی کنند، تحلیل می کنند و مسائل پیچیده را به مسایل کوچکتر تقسینم کرده و مرحله به مرحله پیش میروند تا به راحتی متوجه روند پیشرفت برنامه باشند.

*کامنت را جدی بگیرید

کامنت ها تاثیر بسزایی در فهم برنامه دارند. هیچگاه کدنویسی بدون کامنت انجام ندهید. 
زیرا کامنت ها در آپدیت کردن، تغییر، عیب یابی و… بسیار موثرند. 
وقتی به عنوان برنامه نویس در یک تیم برنامه نویسی هستید حتما باید کدنویسی با کامنت انجام دهید تا بقیه اعضای تیم کدهای شما را درک کنند.

*عدم تکرار کد

قانون DRY به شما استفاده از کدهای تکراری را نمیدهد. به منظور رعایت این قاعده، توابع و کلاس ها به کمک شما می آیند. 
بهینه سازی کد به این معناست که در کدنویسی خود از کدهای تکراری به هیچ عنوان استفاده نکنید.

*جدا کردن کد

کدهای مربوط به هر قسمت از سایت را از قسمت های دیگر متمایز نمایید تا بهتر بتوانید خطایابی نمایید و یا تغییر دهید.

*رعایت قوانین نام گذاری استاندارد

یک قرارداد کلی در برنامه نویسی مربوط به نام گذاری وجود دارد که تمامی برنامه نویسان از آن تبعیت می کنند. در کنار این قوانین تمامی برنامه نویسان حرفه ای یک قراردادی برای نام گذاری کلاس ها و توابع و … دارند

تا در برنامه های مختلفی که می نویسند ، این نام گذایر ها مشترک و برای خودشان قابل فهم باشد.

*درجا نزدن

یک برنامه نویس حرفه ای باید مطابق روز پیشرفت کند و مقاله های به روز برنامه نویسی را پیگیری نماید و از دنیای برنامه نویسی و کدنویسی بی خبر نماند.

*کپی نکنید

امروزه راحت می توانید کدهای مورد نیاز خودتان را از گوگل کپی کنید ولی این باعث پدیدآمدن عادت کپی کردن در شما می شود و دیگر نمیتوانید خودتان کدنویسی کنید. و این عادت در صورتی که به مسئله ای برخورد

می کنید که راه حلی در گوگل برای آن پیدا نکنید ، شما را دچار مشکل خواهد کرد.

*بررسی اجرای برنامه

پس از خطایابی برنامه ، وب سایت خود را در مرورگرهای مختلف بررسی نمایید و حتی روی وسایل مختلف مثل موبایل ، تبلت و ..

*تمرین کنید

اگر به تازگی برنامه نویسی را شروع کرده اید این نکته را بدانید که تمامی برنامه نویسان حرفه ای روزی در جایگاه امروز شما بوده اند ولی با تمرین بسیار و انجام پروژه به جایگاه فعلی خود رسیده اند. 
از شکست نترسید. 
از برخورد با مسائل جدید نترسید. 
برای هر مسئله ای راه حلی وجود دارد و باید شما آن راه حل را بدست بیاورید و خسته نشوید.

روش های برنامه نویسی قابل فهم - آموزشگاه طراحی سایت پرتو

روش های برنامه نویسی قابل فهم – آموزشگاه طراحی سایت پرتو

روش های کدنویسی ساده و قابل فهم - آموزشگاه برنامه نویسی پرتو

روش های کدنویسی ساده و قابل فهم – آموزشگاه برنامه نویسی پرتو

تیم آموزشگاه طراحی سایت پرتو برای تمامی شما برنامه نویسان حرفه ای آینده آرزوی موفقیت دارد.


[ بازدید : 0 ]

چگونه وارد بازار کار شویم؟

دوشنبه 22 مرداد 1397
13:30
miracle


سئوالی است که همواره ذهن اکثر جویندگان کار در ایران را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله ، سعی کرده ام پاسخی در خور به این سئوال ارائه دهم و احتمالا با توجه به عمق مطلب،شاید نیاز به چند مقاله مرتبط دیگر هم باشد که در پایان مقاله، به آن اشاره کرده ام.


برای پاسخ به این پرسش، نخست باید چند عامل را بررسی کنیم.با ما همراه باشید.


این پرسش که “چگونگی ورود به بازار کار در ایران چگونه است” پاسخی تک خطی و مستقیم ندارد چرا که ابتدا باید انتخاب کنید که به چه عنوانی می خواهید وارد بازار کار شوید یا بهتر بگویم، ” رویکرد استخدامی شما چگونه است”؟


رویکرد استخدامی چیست؟

اینکه شما در یک شرکت، سازمان یا اداره به چه عنوانی استخدام می شوید و ورود شما به آن مجموعه چگونه است، خود سرآغاز بحث ورود به بازار کار است.

ورود شما به عنوان یک عضو تاثیر گذار یا ورود شما به عنوان یک منشی یا ورود شما به عنوان یک کارشناس یا کارمند اداری، همگی در ماندگاری، حقوق و قدرت شما در آن سازمان تاثیر گذار است.

خود را به جای من مدیر بگذارید، ترجیح می دهید بیشتر ناز منشی خود را بخرید یا برنامه نویس خود را؟!(بماند که در برخی محیط ها، شاید برعکس باشد که البته ماندگاری ندارد و قابل تکیه نیست).


تجربه ثابت کرده است که نیاز یک سازمان به نیروی مختصص همواره چند برابر نیاز سازمان به یک نیروی مصرف کننده است.

شاید لازم باشد توضیح دهیم که از نظر نگارنده، نیروی مصرف کننده کیست؟


نیروی مصرف کننده، نیرویی است که تنها حقوق دریافت می کند و خدمات تخصصی که نیاز های اصلی یک سازمان را برطرف کند ارائه نمی کند.


پس با توجه به تعارف بالا، شاید اولین قدم این باشد که نیروی متخصص باشید.نیرویی باشید که سازمان به حضور و وجود شما نیاز داشته باشد.نیرویی که اگر یک روز نباشید، همه ی همکاران شما و حتی بالاترین ابعاد سازمان، نبود شما را حس کنند و به دنبال شما بگردند.


پس تا اینجای مقاله، پاسخ سئوال اول خود را گرفتیم


چه سمت و شغلی را انتخاب کنم؟

سمت و شغلی که تخصص لازم داشته باشد و مجموعه نیاز حیاتی و سازمان به آن جایگاه و سمت دارد و یادمان باشد که در بحران های اقتصادی شرکت ها، اولین سمتی که حذف می شود و به قولی از کار بیکار می شود، ردیف شغلی های مصرف کننده است.پس در یک سازمان، متخصص باشید.


حال در ادامه، بیایید چند موضوع مرتبط را با هم بررسی کنیم و به آنها پاسخ دهیم.


1-رابطه تخصص و تحصیلات در ایران:

پاسخ به این سئوال خود مقاله ای جداگانه می طلبد که به طور مفصل تمام مشاغل مهم با آموزش های دانشگاهی بررسی گردد و پاسخی در خورد ارائه گردد اما پاسخ ما در شروع این است که هیچ ارتباطی ندارد!

کارشناسان ارشد کامپیوتر زیادی را دیده ام که حتی یک خط کد html/css هم نمی توانستند بزنند و همگی به کلاس آموزش طراحی سایت از صفر نیاز داشته اند.

از نظر نگارنده، تحصیلات در ایران ، با این سیستم آموزشی قدیمی و فشل، تنها یک برگه ی A4 برای قاب گرفتن است یا در نهایت برای اینکه در محیط کار، ما را مهندس صدا کنند.

یاد گرفتن تخصص یعنی کارآموزی در رشته ای که فراگرفته ایم برای یاد گرفتن پیچ و خم های کار مورد علاقه مان و در نهایت مشغول شدن در همان سمت یا سمت های مشابه برای افزایش تجربه و سابقه.


2-رویاپردازی در حقوق و جایگاه»

شاید به جرات بتوانم بگویم، به عنوان مدیر اجرایی چند کسب و کار مطرح ایران،در طول ماه با افراد جویای کار زیادی رو برو هستم که به شدت رویاپرداز هستند.

یعنی با لیسانس کامپیوتر، بدون تجربه یا تخصص خاصی، ماهیانه چند میلیون حقوق درخواست می کنند.

من حتما متوجه مشکلات اقتصادی هستم اما دلیل نمی شود که تاوان تمام مشکلات اقتصادی کشور ما را، کارفرمای شما بدهد.پس در بیان حقوق، منصف باشید تا بتوانید کار را شروع کنید و سپس قدم به قدم پیشرفت کنید.مطمئن باشید کارفرمایی که حقوق رویایی بدهد برای شروع، یا هدف خاصی از حقوق رویایی به شما را دنبال می کند و یا مانند هر رویای دیگری، زود تمام می شود.پس بهتر است برای شروع کمی سطح انتظارات خود را پایین بیاورید.


3-مرداب شغلی:

مرداب چگونه است؟ دید نگارنده به مرداب، سکون و ثبات است.از نظر من، شغلی که هر روز در آن چیزی فرا نگیرید حتی با ماهی چند میلیون تومان دریافتی، مردابی بیش نیست.مردابی که در بهترین حالت به گنداب تبدیل می شود و از شما یک انسان بی هدف و بی انگیزه می سازد.شغل خوب، شغلی است که در مثلا در طی شش ماه، به اندازه شش ماه از نقطه ای که شروع کردیم فاصله داشته باشیم.

توصیه می کنم حتما این مورد را لحاظ کنید چرا که در دراز مدت، حتما آزارتان خواهد داد.


4-شغل نیست، کار پیدا نمی شود،هر جایی رو که می زنم، کار پیدا نمی کنم…

این جملات را من هم از جوانان اطرافم از دختر و پسر شنیده ام..یا از پدر و مادر آنها و حقیقتش را بخواهید هر بار هم سری تکان می دهم و می خندم…

هر چند که معمولا خیلی رک نمی توانم در چشمانشان نگاه کنم و نظرم را بگویم اما اینجا به سادگی می توانم بگویم که بله! 

شغل نیست، کار پیدا نمی شود اما برای شخص بی تخصص و مصرف کننده.

صرف داشتن یک مدرک کارشناس ارشد،دلیلی برای تخصص نیست و تنها کارکردش بالابردن سطح انتظارات برای شخص است.


این جمله را شما هم شنیده اید؟!


” 8 سال درس نخوانده ام که وزارت کاری حقوق بگیرم!”

“اگر قرار بود وزارت کار حقوق بگیرم،دیپلم می ماندم”


واقعیت این است که تخصص شما اتفاقا در حد همان دیپلم است و تنها شاید فرق شما با یک دیپلمه، یک مدرک دانشگاهی است که با صرف چند ده میلیون در دانشگاه آزاد اسلامی دریافت شده است و یا در یکی از دانشگاه های دولتی به ثمر نشسته است و دریافت شده است.اما باز هم از تخصص خبری نیست!


البته من به عنوان یک مدیر اجرایی در چند شرکت خصوصی، به کارجویان خورده نمی گیرم، چرا که قصد آنها از ورود به دانشگاه، آمادگی برای بازار کار است و این مقصر سیستم فشل آموزش عالی ما است که خروجی های افتضاحی بعد از چند سال می دهد.


عمیقا اعتقاد دارم که اتفاقا کار هست، زیاد هم هست…آن چیزی که نیست تخصص قابل استفاده است.


شما تخصص لازم را کسب کنید ، سطح انتظارات خود را برای شروع پایین بیاورید، مطمئن باشید در بازه زمانی 2 ساله، به بهترین جایگاه شغلی و حقوقی دست پیدا خواهید کرد.


5-چه مهارت های حداقلی لازم است برای ورود به بازار کار؟

فکر نمی کردم، بررسی این موضوع چنین زمان طولانی را لازم داشته باشد و به همین دلیل و به جهت جلوگیری از اتلاف وقت خوانندگان عزیز،در قسمت 2 این مقاله به مهارت ها، وضعیت حقوق و بررسی بازار کار خواهم پرداخت.


در مقاله بعد به جایگاه کلاس آموزش icdl و همچنین کلاس آموزش فتوشاپ ، جایگاه آموزشگاه کامپیوتر در کسب تخصص و همچنین بهترین آموزشگاه طراحی سایت و تخصصی ترین آموزشگاه تهران خواهم پرداخت.


با ما و مجموعه آکادمی پرتو، همراه باشید.


مهندس مهدی موسوی[ بازدید : 0 ]

ارائه بهترین خدمات مجالس در تابستان

دوشنبه 22 مرداد 1397
12:37
miracle


امروزه برگزاری تشریفات عروسی با هزینه های زیادی همراه است و باید متناسب با هزینه ای که متقبل می شویدخدمات مجالس خوب و با کیفیتی را دریافت نمایید.
قابل ذکر است که کیفیت خدمات مجالس بسیار مهم است زیرا شما هزینه زیادی برای برگزاری جشن عروسی خود متحمل می شوید.
شعار تیم تشریفات مجالس ژوان ارائه بهترین خدمات مجالس است .
همانطور که قبلا گفته شده برای برگزاری تشریفات عروسی در فصل تابستان باید حدود ۶ ماه قبل از برگزاری جشن، برای رزرو تشریفات مجالس اقدام نمایید زیرا تقاضا برای برگزاری تشریفات عروسی در فصل تابستان بسیار زیاد است.
در فصل تابستان ارائه خدمات مجالس مخصوصا در باغ عروسی بسیار سخت است .
فراهم آوردن امکانات سرمایشی مناسب، نظافت باغ عروسی ، ارائه بهترین و باکیفیت ترین خدمات به میهمانان و عروس و داماد، چیدمان میز و صندلی میهمانان متناسب با تعداد نفرات میهمانان و…..
برگزاری جشن تولد در باغ یکی از پیشنهاد های بسیار جذاب در فصل تابستان است.
برگزاری جشن تولد در باغ مخصوصا برای کودکان و نوجوانان بسیار جذاب است و می توانند به راحتی در فضای باغ با دوستان خود لحظات خوبی را داشته باشند.

جشن فارغ التحصیلی ، سالگرد ازدواج، جشن نامزدی را هم میتوانید در باغ عروسی برگزار نمایید و از زیبایی طبیعیباغ عروسی استفاده نمایید.
رضایت مندی مشتریان تشریفات مجالس ژوان بیانگر کیفیت خدمات مجالس می باشد.

طراحی دکور و همچنین لوکس و به روز بودن آن و تزیینات مراسمات شما، یکی از مهم ترین و اصلی ترین ارکان زیبایی در مجالس عروسی است.
تشریفات مجالس ژوان، با استفاده از متد روز، اقدام به ایجاد حرفه ای ترین تزیینات و گل آرایی ها، تزیین محل حرکت عروس و داماد و در نظر گرفتن بهترین مکان برای عروس داماد و میهمانان می نماید.


[ بازدید : 0 ]

بهترین استاد کامپیوتر

شنبه 20 مرداد 1397
17:35
miracle
بهترین استاد کامپیوتر تهران

بهترین استاد کامپیوتر ایران کیست؟

ما در آموزشگاه کامپیوتر پرتو، سال هاست که با اساتید مختلفی در ارتباطیم.

اساتید مختلفی در زمینه کلاس آموزشی طراحی سایت ، کلاس آموزش وردپرس و کلاس آموزش فتوشاپ.

آکادمی پرتو به دلیل رشد حیرت انگیز ضریب نفوذ در میان کاربران و دانشجویان تهرانی، سال ها و ماه های زیادی است که اساتید کامپیوتر زیادی را به استخدام خود در اورده است و همینک در پایان سال 1396 و در آستانه سال 1397 اقدام به انتخاب بهترین استاد کامپیوتر با پارامتر های مدنظر خود نموده است.


پارامتر های انتخاب بهترین استاد کامپیوتر

چند عامل در انتخاب بهترین استاد کامپیوتر از اهمیت بالایی برخوردار است که در زیر به آنها اشاره کرده ایم.


1-خروجی استاد

از نظر ما، این مهم ترین ملاک تعیین یک استاد کامپیوتر است.اینکه خروجی های آن استاد کامپیوتر چه اشخاصی هستند.شما فرض کنید ما چند دانشجوی صفر کیلومتر به صورت همزمان تحویل مثلا 4 استاد طراحی سایت می دهیم.

خب از نظر شما کدام استاد بهتر است از میان این چهار نفر؟!

از نظر ما و تیم مدیریتی آکادمی پرتو، استادی بهترین استاد کامپیوتر است که شاگردش بتواند هر قالبی که با آن دادیم را طراحی کند.

ما نمونه ی آن را زیاد دیده ایم که در ادامه ی این مقاله، به معرفی بیشتر اساتید می پردازیم.


2-مسئولیت پذیری – وقت شناسی

مسئولیت پذیری یک استاد در قبال شاگردانش، به نظر ما یکی از مهم ترین عوامل انتخاب بهترین استاد کامپیوتر است.

استادی که مسئولیت پذیر باشد برای رشد ، پیشرفت و اعتلای سطح علمی شاگردانش از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند و همه توان و وقت خود را در این مهم صرف می کند.البته می پذیریم که در بین اساتید هم خواسته یا ناخواسته افرادی هستند که تا حدودی در برابر شاگردان خود بی مسئولیت عمل می کنند که خب البته جایی در مجموعه اساتید کامپیوتر آکادمی پرتو ندارند.


وقت شناسی هم یکی از دیگر پارامتر های انتخاب بهترین استاد کامپیوتر است.استاد وقت شناس می داند چه زمانی مطلب را بگوید، چه زمانی موضوع را بیان کند و چه زمانی زمان استراحت و شوخی است.چه بسیار اساتید مسئولیت پذیری که به دلیل وقت نشناس نبودن، خروجی مناسبی نداشته اند پس از نظر ما مسئولیت پذیری و وقت شناسی دو پارامتر در کنار یکدیگر هستند که در کنار هم می توانند به انتخاب بهترین استاد کامپیوتر نقش ایفا کنند.


3-کلاس داری

کلاس داری در یک کلام یعنی توانایی مدیریت و اداره کلاس.

در کلاس کامپیوتر مختلط که هم خانم ها و هم آقایان عزیز بعضا در سنین دانشجویی حضور دارند و پر انرژی و با انگیزه هستند، استاد درجه یک، باید بتواند کلاس را مدیریت کند.بداند دقیقا در چه زمانی، باید چه برخوردی نماید.از این رو اهمیت موضوع کلاس داری برای مجموعه آکادمی پرتو، یکی از پارامتر های مهم در تعیین بهترین استاد کامپیوتر است.


4-دانش – تحصیلات – سطح علمی

یکی از پارامتر های مهم انتخاب بهترین های عرصه تدریس کامپیوتر در آموزشگاه کامپیوتر ، بدون شک سطح تحصیلات است هر چند که ما سطح تحصیلات را از سطح علمی دو عامل کاملا مجزا می دانیم اما در هر حال نمی توان مدرک دانشگاهی معتبر را بی تاثیر دانست.صد البته که همه ی اساتید ما از سطح تحصیلات بالا برخورداند و حتی تعدادی از اساتید ما دارای مدرک معتبر دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های مطرح دنیا هستند و از سطح علمی بالایی نیز برخوردار هستند.

سطح علمی از این بابت بسیار مهم است که اساتید اگر بخواهند همواره به روز باشند باید خودشان نیز همواره در حال مطالعه و یادگیری باشند و رو به جلو حرکت کنند.

همین مطالعه و به روزسانی خود با دانش روز دنیا، یکی از ملاک های مهم انتخاب بهترین اساتید کامپیوتر است.


5-قدرت بیان و انتقال مفاهیم

همه ی ما دیدیم اساتیدی که دانش فراوانی دارند اما نمی توانند منتقل کنند، انتقال مفهوم درسی یکی از پاشنه آشیل های تدریس است

و یکی از ملاک های مهم تشخیص و انتخاب بهترین های این عرصه.پس فراموش نکنیم که اهمیت قدرت بیان و انتقال مفاهیم تا چه حد می تواند مهم باشد.


فرآیند انتخاب بهترین استاد کامپیوتر

ما برای انتخاب این مهم، نظر سنجی کردیم از 1500 نفر از دانشجویان آموزشگاه کامپیوتر پرتو در سال 1396 که به اساتید ما در این پنج پارامتر از یک تا 100 نمره دهند و در پایان این نتایج را استخراج کردیم تا بتوانیم بهترین را انتخاب کنیم.

البته ما معتقدیم تمام اساتید ما بهترین های رشته ی خودشان هستند اما گاهی باید تعارف را گذاشت کنار و برای تشویق و روحیه اساتید و ایجاد انگیزه بهترین را به آرای شما انتخاب کرد و دید.


ما در زیر با نمودار، بهترین استاد کامپیوتر را از میان نمرات دانشجویان عزیزمان انتخاب کرده ایم.


بهترین استاد کامپیوتر ایران


بنابر نمودار بالا و بنا به انتخاب آرا، ما استاد موسوی را به عنوان بهترین استاد کامپیوتر سال 96 معرفی می کنیم.

البته این انتخاب چندان هم دور از انتظار نبود چرا که جناب مهندس ، یکی از بهترین های این عرصه هستند و تمام اشخاصی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند بر این انتخاب کاربران صحه می گذارند.

نگارنده نیز خود یکی از شاگردان سابق جناب مهندس بوده ام و توانسته ام از تدریس فوق العاده ی ایشان بهره مند شوم.


پس بنابراین اگر به دنبال بهره مندی از تدریس فوق العاده ی بهترین استاد کامپیوتر هستید، همین امروز در کلاس آموزش کامپیوتر آکادمی پرتو ثبت نام کنید.


لازم به ذکر است که استاد موسوی به صورت انحصاری فقط و فقط با آکادمی پرتو فعالیت می کنند و در هیچ موسسه ی دیگری فعالیت آموزشی ندارد.


بهترین استاد کامپیوتر
مطالب مرتبط : 


آموزشگاه کامپیوتر , بهترین آموزشگاه کامپیوتربهترین آموزشگاه انقلاب  , آموزشگاه کامپیوتر میدان انقلاب  ,  کلاس آموزش icdl  ,آموزشگاه icdl  در تهران , کلاس آموزش فتوشاپ عکاسی , دوره آموزشی طراحی سایت  , دوره آموزش بوت استرپ ,  کلاس آموزش اتوکدآموزشگاه 3dmax , آموزشگاه افترافکتبهترین آموزشگاه افترافکت ,آموزشگاه متلب ,کلاس آموزش اندروید ,دوره آموزشی فتوشاپ

بهترین استاد کامپیوتر تهران

بهترین استاد کامپیوتر ایران کیست؟

ما در آموزشگاه کامپیوتر پرتو، سال هاست که با اساتید مختلفی در ارتباطیم.
اساتید مختلفی در زمینه کلاس آموزشی طراحی سایت ، کلاس آموزش وردپرس و کلاس آموزش فتوشاپ.
آکادمی پرتو به دلیل رشد حیرت انگیز ضریب نفوذ در میان کاربران و دانشجویان تهرانی، سال ها و ماه های زیادی است که اساتید کامپیوتر زیادی را به استخدام خود در اورده است و همینک در پایان سال 1396 و در آستانه سال 1397 اقدام به انتخاب بهترین استاد کامپیوتر با پارامتر های مدنظر خود نموده است.

پارامتر های انتخاب بهترین استاد کامپیوتر

چند عامل در انتخاب بهترین استاد کامپیوتر از اهمیت بالایی برخوردار است که در زیر به آنها اشاره کرده ایم.

1-خروجی استاد

از نظر ما، این مهم ترین ملاک تعیین یک استاد کامپیوتر است.اینکه خروجی های آن استاد کامپیوتر چه اشخاصی هستند.شما فرض کنید ما چند دانشجوی صفر کیلومتر به صورت همزمان تحویل مثلا 4 استاد طراحی سایت می دهیم.
خب از نظر شما کدام استاد بهتر است از میان این چهار نفر؟!
از نظر ما و تیم مدیریتی آکادمی پرتو، استادی بهترین استاد کامپیوتر است که شاگردش بتواند هر قالبی که با آن دادیم را طراحی کند.
ما نمونه ی آن را زیاد دیده ایم که در ادامه ی این مقاله، به معرفی بیشتر اساتید می پردازیم.

2-مسئولیت پذیری – وقت شناسی

مسئولیت پذیری یک استاد در قبال شاگردانش، به نظر ما یکی از مهم ترین عوامل انتخاب بهترین استاد کامپیوتر است.
استادی که مسئولیت پذیر باشد برای رشد ، پیشرفت و اعتلای سطح علمی شاگردانش از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند و همه توان و وقت خود را در این مهم صرف می کند.البته می پذیریم که در بین اساتید هم خواسته یا ناخواسته افرادی هستند که تا حدودی در برابر شاگردان خود بی مسئولیت عمل می کنند که خب البته جایی در مجموعه اساتید کامپیوتر آکادمی پرتو ندارند.

وقت شناسی هم یکی از دیگر پارامتر های انتخاب بهترین استاد کامپیوتر است.استاد وقت شناس می داند چه زمانی مطلب را بگوید، چه زمانی موضوع را بیان کند و چه زمانی زمان استراحت و شوخی است.چه بسیار اساتید مسئولیت پذیری که به دلیل وقت نشناس نبودن، خروجی مناسبی نداشته اند پس از نظر ما مسئولیت پذیری و وقت شناسی دو پارامتر در کنار یکدیگر هستند که در کنار هم می توانند به انتخاب بهترین استاد کامپیوتر نقش ایفا کنند.

3-کلاس داری

کلاس داری در یک کلام یعنی توانایی مدیریت و اداره کلاس.
در کلاس کامپیوتر مختلط که هم خانم ها و هم آقایان عزیز بعضا در سنین دانشجویی حضور دارند و پر انرژی و با انگیزه هستند، استاد درجه یک، باید بتواند کلاس را مدیریت کند.بداند دقیقا در چه زمانی، باید چه برخوردی نماید.از این رو اهمیت موضوع کلاس داری برای مجموعه آکادمی پرتو، یکی از پارامتر های مهم در تعیین بهترین استاد کامپیوتر است.

4-دانش – تحصیلات – سطح علمی

یکی از پارامتر های مهم انتخاب بهترین های عرصه تدریس کامپیوتر در آموزشگاه کامپیوتر ، بدون شک سطح تحصیلات است هر چند که ما سطح تحصیلات را از سطح علمی دو عامل کاملا مجزا می دانیم اما در هر حال نمی توان مدرک دانشگاهی معتبر را بی تاثیر دانست.صد البته که همه ی اساتید ما از سطح تحصیلات بالا برخورداند و حتی تعدادی از اساتید ما دارای مدرک معتبر دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های مطرح دنیا هستند و از سطح علمی بالایی نیز برخوردار هستند.
سطح علمی از این بابت بسیار مهم است که اساتید اگر بخواهند همواره به روز باشند باید خودشان نیز همواره در حال مطالعه و یادگیری باشند و رو به جلو حرکت کنند.
همین مطالعه و به روزسانی خود با دانش روز دنیا، یکی از ملاک های مهم انتخاب بهترین اساتید کامپیوتر است.

5-قدرت بیان و انتقال مفاهیم

همه ی ما دیدیم اساتیدی که دانش فراوانی دارند اما نمی توانند منتقل کنند، انتقال مفهوم درسی یکی از پاشنه آشیل های تدریس است
و یکی از ملاک های مهم تشخیص و انتخاب بهترین های این عرصه.پس فراموش نکنیم که اهمیت قدرت بیان و انتقال مفاهیم تا چه حد می تواند مهم باشد.

فرآیند انتخاب بهترین استاد کامپیوتر

ما برای انتخاب این مهم، نظر سنجی کردیم از 1500 نفر از دانشجویان آموزشگاه کامپیوتر پرتو در سال 1396 که به اساتید ما در این پنج پارامتر از یک تا 100 نمره دهند و در پایان این نتایج را استخراج کردیم تا بتوانیم بهترین را انتخاب کنیم.
البته ما معتقدیم تمام اساتید ما بهترین های رشته ی خودشان هستند اما گاهی باید تعارف را گذاشت کنار و برای تشویق و روحیه اساتید و ایجاد انگیزه بهترین را به آرای شما انتخاب کرد و دید.

ما در زیر با نمودار، بهترین استاد کامپیوتر را از میان نمرات دانشجویان عزیزمان انتخاب کرده ایم.

بهترین استاد کامپیوتر ایران

بنابر نمودار بالا و بنا به انتخاب آرا، ما استاد موسوی را به عنوان بهترین استاد کامپیوتر سال 96 معرفی می کنیم.
البته این انتخاب چندان هم دور از انتظار نبود چرا که جناب مهندس ، یکی از بهترین های این عرصه هستند و تمام اشخاصی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند بر این انتخاب کاربران صحه می گذارند.
نگارنده نیز خود یکی از شاگردان سابق جناب مهندس بوده ام و توانسته ام از تدریس فوق العاده ی ایشان بهره مند شوم.

پس بنابراین اگر به دنبال بهره مندی از تدریس فوق العاده ی بهترین استاد کامپیوتر هستید، همین امروز در کلاس آموزش کامپیوتر آکادمی پرتو ثبت نام کنید.

لازم به ذکر است که استاد موسوی به صورت انحصاری فقط و فقط با آکادمی پرتو فعالیت می کنند و در هیچ موسسه ی دیگری فعالیت آموزشی ندارد.

بهترین استاد کامپیوتر


مطالب مرتبط : 

آموزشگاه کامپیوتر , بهترین آموزشگاه کامپیوتربهترین آموزشگاه انقلاب  , آموزشگاه کامپیوتر میدان انقلاب  ,  کلاس آموزش icdl  ,آموزشگاه icdl  در تهران , کلاس آموزش فتوشاپ عکاسی , دوره آموزشی طراحی سایت  , دوره آموزش بوت استرپ ,  کلاس آموزش اتوکدآموزشگاه 3dmax , آموزشگاه افترافکتبهترین آموزشگاه افترافکت ,آموزشگاه متلب ,کلاس آموزش اندروید ,دوره آموزشی فتوشاپ


[ بازدید : 0 ]

انواع قاچاق در قوانین

شنبه 20 مرداد 1397
16:27
miracle

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.

با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده‌تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانون‌گذار (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای (کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود) است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به‌کار می‌رود:

حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌ را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است:

کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی 1 سال محکوم خواهند شد.

یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا مؤسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.

قانون‌گذار در مواد 1تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده:

1- اموال موضوع درآمد دولت

2- اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است:

مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود:
قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنان چه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود.

همچنین به لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

مطالب مرتبط : 


[ بازدید : 0 ]

ادیوس بهتر است یا پریمیر

پنجشنبه 18 مرداد 1397
13:59
miracle


برای تمام اشخاصی که در دنیای تدوین فعالیت می کنند یا از این راه کسب در امد می کنند یا می خواهند وارد این رشته ی پولساز و عجیب شوند، همواره یک موضوع به شدت سئوال است.

اینکه بین دو نرم افزار معروف ادیوس و پریمیر ، کدام را انتخاب کنند و همواره این سئوال را پس از تماس با آموزشگاه کامپیوتر از ما می پرسند که ادیوس بهتر است یا پریمیر ؟

ما به عنوان برگزار کننده ی کلاس آموزش حرفه ای پریمیر در تهران، می خواهیم در این نوشتار به صورت خیلی کوتاه ، بررسی کنیم که از نظر فنی و اجرایی ، ادیوس بهتر است یا پریمیر ؟

در این میان ، به نظر می رسد بررسی امکانات فنی و بازار این دو نرم افزار می تواند ما را به دید استانداردی در این مورد برساند.

مقایسه دو نرم افزار ادیوس و پریمیر

پیش درامدی از دنیای نرم افزار های تدوین:

دنیای مالتی مدیا در سالهای اخیر با پیشرفت سریعی مواجه شده است بطوریکه هر روزه شاهد عرضه نرم افزارهای گوناگون و متنوعی در این زمینه هستیم.

شاید پیش از این میتوانستیم کل نیاز خود را با یک نرم افزار برطرف کنیم اما امروزه بدلیل تخصصی تر شدن امور و توقع بالاتر از خروجی نرم افزار این کار عملا شدنی نیست و نیاز به نرم افزارهای تخصصی تری داریم.

در تکنولوژی امروز ،کار مدیریت فایل های ویدئویی ، تدوین ،صداگذاری ،اصلاح تصویر و … کاری بسیار پیچیده است بطوریکه با سالهای قبل قابل قیاس نیست.

به دلیل تخصصی شدن تولیدات ، کار عاقلانه این است که ابزارها را از هم جدا نموده و بر روی نسخه های جداگانه عرضه نمود تا هم از فشار مضاعف بر روی دستگاه کاهید و هم از سردرگمی مخاطب جلوگیری کرد.

در مورد ادیوس در ویکی پدیای انگلیسی بیشتر بخوانید.

Edius
همچنین پریمیر نرم افزار است از شرکت معروف ادوبی که سازنده فتوشاپ است.

پریمیر چیست؟

بررسی تخصصی نرم افزار ادیوس و پریمیر:

در این مقاله سعی بر این است که شما دانشجو گرامی را برای انتخاب یکی از دوره های پریمیر و یا ادیوس راهنمایی نماییم.پس با ما مراه باشید.

در ادامه مطلب به بررسی تخصصی امکانات و ویژگی های دو نرم افزار EDIUS و PREMIERE نظیر :

Stability

Real time performance

Built in feature

Format support

Capture

Sound edit

Effect

Integration tittle

Output

میپردازیم.

Stability
یا همان ثبات برنامه .در زمان کار کردن با نرم افزار پریمیر ممکن است چندین بار با بسته شدن نرم افزار مواجه شویم در حالیکه این اتفاق در ادیوس بسیار کمتر می افتد.

Real time performance
در مورد این پارامتر باید گفت که کارایی نرم افزار بستگی تنگاتنگی به سخت افزار و تصاویری که وارد نرم افزار میکنیم دارد و ناگفته نماند که ادیوس عملکرد بهتری محصوصا در سیستم های رده پایین و متوسط و لبتاپ ها دارد.

Built in feature
امکانات نرم افزار ادیوس در حدود 95 درصد از نیازهای کاربر را برطرف میسازد و در صورتیکه پلاگین های vitaScene –NewBlue – Prodad را نیز نصب نمایید ، 5% باقیمانده از نیازهای ما را رفع مینماید و میتوانید بدون نیاز به نرم افزارهای اضافی DVD یا Bluray بسازید.

در نرم افزار پریمیر نیز نرم افزار adobe encore که همراه آن برای ساخت dvd یا bluray نصب میشود بسیار پیچیده است ، اما نباید کاربردی تر بودن آن را نادیده گرفت.این نرم افزار کلیه منو ها و زیر نویس ها را در ختیار کاربر قرار میدهد که ادیوس فاقد این امکانات است.

از امکانات پریمیر میتوان به متادیتاها – استخراج تکست از صدا و ارتباطش با فتوشاپ ، افترافکت ، Prelude ، Speed grade و … نام برد که ادیوس فاقد این ارتباطات است.

Format support
هر دو این برنامه ها از فرمت های بسیاری برای input کردن استفاده میکنند و از این لحاظ شبیه به هم عمل میکنند.ناگفته نماند پریمیر در این زمینه عملکرد قابل قبول تری دارد.

Capture
در این زمینه نرم افزار ادیوس سریعتر و روان تر عمل میکند . در DVD Capture بهتر است از ادیوس استفاده گردد و اگر منبع ما dvd video است نیز نرم افزار ادیوس نسبت به پریمیر ارجحیت دارد. زیرا توسط Source clauser ترک های ویدئو را inport میکند که پریمیر فاقد این امکان است.

Sound edit
در زمینه ادیت صدا پریمیر با امکانات بیشتر و بصورت قویتر کار میکند.

Effect
اگر بخواهیم در مورد جلوه های تصویری صحبت کنم باید بگویم که پریمیر در کار با key frame به شکل قویتری عمل میکند ولی در ادیوس افکت های بیشتری را در real time میتوان پخش کرد.در جلوه های اسلوموشن ادیوس بسیار قویتر و روان تر عمل میکند.

Title
در ساخت عنوان بندی هر دو به یک شکل عمل در اما د رادیوس بصورت real time بوده و نیازی به رنده کردن نداریم.

Integration
در زمینه ارتباط با دیگر نرم افزار ها همانطور که قبلا ذکر شد ، پریمیر با نرم افزار های فتوشاپ ، افترافکت ، speed grade و … در ارتباط است که ادیوس فاقد این امکانات است.

Output
خروجی نرم افزار ها با توجه به فرمت انتخابی و کارایی این دو متفاوت است.

بعنوان مثال در ساخت dvd نرم افزار ادیوس بهتر عمل میکند در حالیکه در خروجی فلش نرم افزار پریمیر بهتر عمل میکند.

سخن آخر:

اگر تا به اینجای مقاله باز هم در تصمیم گیری خود دچار تردید هستید به این نکات توجه نمایید…

اگر با نرم افزار افترافکت تمرین و کار میکنید انتخاب پریمیر پیشنهاد میگردد.
اگر خروجی قرار نیست از تلویزیون پخش گردد و برای اینترنت اسفاده میگردد باز هم یشنهاد ما پریمیر است.
و در صورتیکه خروجی برای استفاده در تلویزیون است ، استفاده از ادیوس لازمه کار است.

خب بیایید نتیجه گیری کنیم با هم…

شما تا به حال با امکانات این دو نرم افزار آشنا شدید اما در نهایت به شما توصیه می کنیم که اگر می خواهید در این بازار سری در میان سر ها داشته باشید و هنوز مانده اید که ادیوس بهتر است یا پریمیر ما در یک جمله برای شما خلاصه می کنیم

در هر صورت اگر بدنبال پیشرفت در کار خود هستید دو برنامه را بطور مکمل یاد بگیرید …!

ما در آموزشگاه نرم افزار های سینمایی پرتو، برای گذراندن این دوره ها به صورت حرفه ای ، در کنار شما هستیم.

مطالب مرتبط :
آموزشگاه کامپیوتر -آموزشگاه کامپیوتر انقلاب - آموزشگاه icdl - دوره آموزشی icdl - کلاس آموزش فتوشاپ - کلاس آموزش حرفه ای فتوشاپ - آموزشگاه طراحی سایت - بهترین آموزشگاه طراحی سایت - کلاس آموزش revit/رویت - آموزشگاه رویت - دوره آموزش افترافکت - کلاس آموزش افترافکت - کلاس آموزش matlab- دوره آموزش متلب


[ بازدید : 1 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به معجزه است. | طراح قالب avazak.ir| با قدرت aramblog.ir
سایت تفریحی خبری خشکشویی آنلاین طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]